Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych


Adres:

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a,
20 – 031 Lublin,
p. 231; 232; 233; 213; 224; 316.
Tel:  +48 (81) 537 26 51, 537 51 86, 537 51 77