Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych

 

 
Mulier-honesta.jpg

 

 

M. Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski, Lublin 2018, ss. 350.

wrobel.jpg

 

 

 

D. Wróbel, Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły, Lublin 2016, ss. 696.

MKC.jpg

 

 

 

Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków, red. A. Obara-Pawłowska, M. Kołacz-Chmiel, Lublin 2016, ss.312.

Janc.jpg


A. Sochacka, Jan z Czyżowa. Namiestnik Władysława Warneńczyka. Kariera rodziny,Lublin 2016, ss.332.
MB.jpg

 

 

 

Mariusz Bartnicki, Władca i poddani w historiografii ruskiej Xi-XIII wieku, Lublin 2015, ss.344.

1988.jpg


A. Obara-Pawłowska, Polityka gospodarcza Władysława Łokietka, Lublin 2014, ss. 441.
Sochacka-Regimen.jpg


A.Sochacka, Regimen, Dominium Societas Nobilium. Z dz\iejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu, Lublin 2014.
910.jpgG. Jawor, Aşezările de drept valah şi locuitorii lor din Rutenia Roşie în Evul Mediu târziu, Editura Universităţii  Alexandru Ioan Cuza din Jaşi, 2013, p. 274.(monografia osadnictwa wołoskiego w języku rumuńskim)
481643.jpg


Księga sądowa miasta Kamionki w ziemi lubelskiej 1481-1559, oprac. A. Sochacka i G. Jawor. Fontes Lublinenses, t. II, Lublin 2009, ss. 331
ksiegasadowa-konopnica.jpg


Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy 1521 – 1555, oprac. G. Jawor i M. Kołacz-Chmiel. Fontes Lublinenses, t. III, Lublin 2009, ss. 145
fontes4.jpg


Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, oprac. i wyd. G. Jawor, M. Kołacz-Chmiel, A. Sochacka. Wstęp: P. Dymmel i Wydawcy Lublin 2012, ss. 623.
polityka-zagraniczna-ksiecia-daniela-halickiego-w-latach-1217-12642998.JPG


M. Bartnicki, Polityka zagraniczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217-1264, Lublin 2005, ss. 251.
Spolecznosci-chlopskie-ziemi-chelmskiej.jpg


M. Kołacz-Chmiel , Społeczności chłopskie ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu, Lublin 2009, ss.172
175.jpeg


G. Jawor, Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu, Lublin 2000, ss. 227 (w tym 11 map). Wydanie drugie: uzupełnione, Lublin 2004
majatki-rodziny-firlejow-z-dabrowicy-w-pierwszej-polowie-xvi-wieku.jpg


P. Jusiak, Majątki rodziny Firlejów z Dąbrowicy w pierwszej połowie XVI wieku, Lublin 2011, ss. 199.
174.jpgKsięgi sądowe miasta Wąwolnicy z lat 1477-1500
, wyd. G. Jawor i A. Sochacka, pod red. R. Szczygła, Lublin 1998, ss. 282