Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych

Aktualności

 

 

Konferencja " Lublin 1317 narodziny miasta europejskiego"

Rok 2017 jest rokiem jubileuszu istnienia w Lublinie samorządu miejskiego - dokument Władysława Łokietka z roku 1317 potwierdza, że miasto było lokowane na prawie niemieckim.

    W ramach obchodów jubileuszowych, w dniach 26-28 VI 2017 r. odbędzie się na Wydziale Humanistycznym UMCS międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Lublin 1317 - narodziny miasta europejskiego

Organizatorami konferencji są: Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych, Zakład Historii  Powszechnej Średniowiecznej , Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Leipzig oraz Urząd Miasta Lublin. Patronat sprawuje Stały Komitet Mediewistów Polskich.

 

 

V Kongres Mediewistów Polskich

W dniach 20-24 września 2015 r. w Rzeszowie po raz piąty odbył się  Kongres Mediewistów Polskich . Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych na  ogólnopolskim spotkaniu badaczy średniowiecza reprezentowali :

 Czytaj więcej...

 

Konferencja "Mniejszość Wołoska w Europie - historia i dziedzictwo kulturowe"

W dniach 28-29 września 2015 r. w Instytucie Historii odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana  Mniejszość wołoska w Europie – historia i dziedzictwo (The Vlach minority in Europe – history and cultural heritage). Jej wiodącym organizatorem był Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych Instytutu Historii UMCS, a także Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Instytutem Kultury Rumuńskiej w Warszawie

Czytaj więcej...